[Spektre] Kutsu Finncon-yhdistys ry:n lakisääteiseen vuosikokoukseen 27.2.2010 Tampereelle

Irma Hirsjärvi irma.hirsjarvi at jyu.fi
Mon Feb 15 16:56:51 EET 2010


Suomen spefi-seurojen yhteistyökokous ja Spektren vuosijuhlat lauantaina
27.2.2010 Tampereella!
Aika: la 27.2.2010, n. klo 15-20 (ja jatkot päälle)
Paikka: koulutustila Seitsemäs Taivas, Yliopistonkatu 60 A, 7. kerros,
vastapäätä Tampere-taloa
Huom: katso tarkemmat speksit yhteistyökokoksesta
http://koti.kapsi.fi/sterle/kokous.htm - jos paikkaa ei kaikista
ponnisteluista huolimatta löydy, soita: Erkka Leppänen, 040 500 6048


KLO 15 aloitetaan Finncon-yhdistys ry:n vuosikokouksella.

FINNCON-YHDISTYS RY:n VUOSIKOKOUS 2010
Vuosikokous 2010 pidetään Tampereella lauantaina 27. helmikuuta klo
15.00. 


1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa. Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat
toimivat kokouksen ääntenlaskijoina. 


3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Hyväksytään edellisen vuosikokouksen pöytäkirja.


6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
ja kannatusjäsenmaksun suuruus 

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä muut
mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt 

10. Valitaan 1 (yksi) tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja 


11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
- muutokset yhdistyksen sääntöihin

12. Ilmoitusasiat 
- käytännön ohjeet yhdistyksen toiminnasta ja niiden niveltymisestä
seurojen Finncon-toimintaan


13. Kokouksen päättäminen ________________________________ ___________________________________
		
Puheenjohtaja 		Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:


_________________________________ ___________________________________
(nimen selvennys)		  (Nimen selvennys)

Liitteet (Edellisen vuoden vuosikokouksen pöytäkirja, tilinpäätös ja
tilintarkastajan lausunto sekä vuodn 2010 tulo- ja menoarvio jaetaan
kokouksessa) 
1.	Edellisen vuosikokouksen pöytäkirja 
2.	Tilinpäätös
3.	Vuosikertomus
4.	Tilintarkastajan lausunto
5.	Toimintasuunnitelma
6.	Tulo- ja menoarvioKs kartta:

http://www.tampere.fi/ytoteto/kartta/map.php?x=2488420&y=6820872&px=1.0&txt=Seitsem%E4s+Taivas
Jatkot pidetään ravintola Plevnan (www.plevna.fi) kabinetissa.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Finnconrytoimintakertomus2009[1].doc
Type: application/octet-stream
Size: 34304 bytes
Desc: not available
Url : http://mailman.spektre.fi/pipermail/info/attachments/20100215/c9815bdd/attachment-0002.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: toimintasuunnitelma2010[1].doc
Type: application/octet-stream
Size: 38912 bytes
Desc: not available
Url : http://mailman.spektre.fi/pipermail/info/attachments/20100215/c9815bdd/attachment-0003.obj 


More information about the Info mailing list