[Spektre] Alien-konsepteja

Ville Ranki ville.ranki at iki.fi
Sat Feb 20 15:24:16 EET 2010


Tässäpä varsinkin Giger-näyttelyssä kävijoitä varmasti
kiinnostava linkkivinkki siitä miltä Alien olisi voinut näyttää.

http://io9.com/5475322/ridley-scotts-alien-could-have-looked-like-this/


-- 
Ville Ranki <ville.ranki at iki.fi>
http://www.iki.fi/~cos
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ville_ranki.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 149 bytes
Desc: not available
Url : http://mailman.spektre.fi/pipermail/info/attachments/20100220/0c442b9c/attachment.vcf 


More information about the Info mailing list