[Spektre] Tampereella spefi-väitös Fwd: Väitöstilaisuus la 27.8. klo 12

M.G. Soikkeli mg.soikkeli at gmail.com
Thu Aug 11 14:33:56 EEST 2016


Tiedoksi.

---------- Edelleenlähetetty viesti ----------FL Hanna-Riikka Roineen yleisen kirjallisuustieteen alaan kuuluva
väitöskirja *Imaginative, Immersive and Interactive Engagements. The
Rhetoric of Worldbuilding in Contemporary Speculative Fiction* (*Mielikuvitus,
immersio ja vuorovaikutus. Maailmanrakentamisen retoriikka nykyaikaisessa
spekulatiivisessa fiktiossa*) tarkastetaan 27.8.2016 klo 12 Tampereen
yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1,
Tampere.


Vastaväittäjänä on tohtori Richard Walsh (Yorkin yliopisto, Iso-Britannia).
Kustoksena toimii dosentti Maria Mäkelä.* * *


*Maailmanrakentaminen retoriikkana nykyaikaisessa spekulatiivisessa
fiktiossa*


Väitöskirja käsittelee spekulatiivisen fiktion merkityksellisyyttä. Kuinka
tarkastella analyyttisesti sitä, miten spekulatiiviset teokset – fantasia-
ja tieteisfiktio – puhuttelevat meitä? Miksi jopa hyvin kaukaisiin,
outoihin ja mahdottomiin maailmoihin sijoittuvat teokset on mahdollista
kokea merkityksellisiksi? Väitöskirjan päähavainto on, että
maailmanrakentaminen (worldbuilding) kuuluu spekulatiivisen fiktion
keskeisimpiin retorisiin ja kommunikatiivisiin keinoihin. Tutkimus osoittaa
lisäksi, että eri mediumien rajat ylittävänä keinona maailmanrakentamista
voidaan pitää yhtenä spekulatiivista fiktiota genrenä määrittävistä
piirteistä.


Tutkimuksen kohteena on kattava valikoima erilaisia nykyaikaista
spekulatiivista fiktiota edustavia teoksia: niin romaaneja, digitaalisia
pelejä, elokuvia, televisiosarjoja kuin fanifiktiotarinoitakin.
Tutkimuskohteiden tarkoituksena on paitsi nostaa esiin spekulatiivisen
fiktion keskeisiä piirteitä, myös ohjata teoreettisia keskusteluja uusille
urille. Tärkeimmät teoreettiset keskustelukumppanit työssä ovat retorinen
ja transmediaalinen kertomuksentutkimus. Ne ovat tähän saakka pitkälti
rajoittuneet kaunokirjallisuuden – ja vieläpä hyvin tietynlaisen
kaunokirjallisuuden – tutkimukseen spekulatiivisen fiktion ja muiden
mediumien jäädessä käsittelyn ulkopuolelle.


Väitöskirja haastaa ja täydentää niin kertomusteoreettisen kuin
spekulatiivisen fiktion tutkimuksenkin vakiintuneita tapoja käyttää
maailman käsitettä. Ontologisesti painottuvan maailman ”luomisen” tai
maailman ”ymmärtämiseen” keskittyvän kognitiivisen tarkastelun sijasta
maailmanrakentaminen nähdään retorisena ja kommunikatiivisena keinona. Se
yhtäältä mahdollistaa spekulatiiviselle fiktiolle tyypillisten ideoiden tai
ajatuskokeiden käsittelyn ja toisaalta osallistaa käyttäjät – lukijat,
pelaajat sekä katsojat – niiden työstämiseen.


Väitöskirja osoittaa spekulatiivisen fiktion ja kertomuksentutkimuksen
vuoropuhelun hyödyt. Spekulatiivinen fiktio laajentaa käsitystämme siitä,
mitä fiktiiviset teokset voivat käsitellä ja missä niiden viehätys piilee,
kun taas kertomuksentutkimus auttaa spekulatiivisen fiktion
retoris-kommunikatiivisten erityispiirteiden jäsentelyssä. Lisäksi tutkimus
esittää, että maailmanrakentaminen on yksi nykykulttuurin dominanteista
piirteistä, jonka merkittävyyttä digitaalisen median nousu on vahvistanut.
Spekulatiivisen fiktion pohja tunnetusti on ideoissa, ja tämä tutkimus
todistaa, että niiden työstäminen ja työstämiseen osallistuminen voivat
olla sekä nautinnollisia että vallankumouksellisia prosesseja.* * *


Hanna-Riikka Roine on syntynyt Kirkkonummella ja hän on suorittanut
filosofian lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän
toimii tutkijana.


Roineen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis 2197,
Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0194-1, ISSN
1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica
Universitatis Tamperensis 1696, Tampere University Press, 2016. ISBN
978-952-03-0195-8, ISSN 1456-954X. http://tampub.uta.fi.


Lisätietoja: Hanna-Riikka Roine, hanna.roine at uta.fi
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://mailman.spektre.fi/pipermail/info/attachments/20160811/e66b24e7/attachment.html 


More information about the Info mailing list