[Spektre] Fwd: Tampereen yliopiston väitös 27.8.: Mielikuvitus, immersio ja vuorovaikutus. Maailmanrakentaminen retoriikkana nykyaikaisessa spekulatiivisessa fiktiossa

Liisa Rantalaiho Liisa.Rantalaiho at uta.fi
Thu Aug 18 16:53:54 EEST 2016


---- Välitetty viesti lähettäjältä Vaitostiedotus 
<vaitostiedotus at uta.fi> -----
    Päiväys: Thu, 18 Aug 2016 14:59:48 +0300
   Lähettäjä: Vaitostiedotus <vaitostiedotus at uta.fi>
    Otsikko: Tampereen yliopiston väitös 27.8.: Mielikuvitus, 
immersio ja vuorovaikutus. Maailmanrakentaminen retoriikkana 
nykyaikaisessa spekulatiivisessa fiktiossa
Vastaanottaja: Väitöstiedotus <vaitostiedotus at uta.fi>

FL Hanna-Riikka Roineen yleisen kirjallisuustieteen alaan kuuluva
väitöskirja


Imaginative, Immersive and Interactive Engagements. The Rhetoric of
Worldbuilding in Contemporary Speculative Fiction (Mielikuvitus, immersio ja
vuorovaikutus. Maailmanrakentaminen retoriikkana nykyaikaisessa
spekulatiivisessa fiktiossa)tarkastetaan 27.8.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen
luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.Vastaväittäjänä on Dr. Richard Walsh (Yorkin yliopisto, Iso-Britannia).
Kustoksena toimii dosentti Maria Mäkelä.Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Maailmanrakentaminen retoriikkana nykyaikaisessa spekulatiivisessa fiktiossaVäitöskirja käsittelee spekulatiivisen fiktion merkityksellisyyttä. Kuinka
tarkastella analyyttisesti sitä, miten spekulatiiviset teokset – fantasia-
ja tieteisfiktio – puhuttelevat meitä? Miksi jopa hyvin kaukaisiin, outoihin
ja mahdottomiin maailmoihin sijoittuvat teokset on mahdollista kokea
merkityksellisiksi? Väitöskirjan päähavainto on, että maailmanrakentaminen
(worldbuilding) kuuluu spekulatiivisen fiktion keskeisimpiin retorisiin ja
kommunikatiivisiin keinoihin. Tutkimus osoittaa lisäksi, että eri mediumien
rajat ylittävänä keinona maailmanrakentamista voidaan pitää yhtenä
spekulatiivista fiktiota genrenä määrittävistä piirteistä.Tutkimuksen kohteena on kattava valikoima erilaisia nykyaikaista
spekulatiivista fiktiota edustavia teoksia: niin romaaneja, digitaalisia
pelejä, elokuvia, televisiosarjoja kuin fanifiktiotarinoitakin.
Tutkimuskohteiden tarkoituksena on paitsi nostaa esiin spekulatiivisen
fiktion keskeisiä piirteitä, myös ohjata teoreettisia keskusteluja uusille
urille. Tärkeimmät teoreettiset keskustelukumppanit työssä ovat retorinen ja
transmediaalinen kertomuksentutkimus. Ne ovat tähän saakka pitkälti
rajoittuneet kaunokirjallisuuden – ja vieläpä hyvin tietynlaisen
kaunokirjallisuuden – tutkimukseen spekulatiivisen fiktion ja muiden
mediumien jäädessä käsittelyn ulkopuolelle.Väitöskirja haastaa ja täydentää niin kertomusteoreettisen kuin
spekulatiivisen fiktion tutkimuksenkin vakiintuneita tapoja käyttää maailman
käsitettä. Ontologisesti painottuvan maailman ”luomisen” tai maailman
”ymmärtämiseen” keskittyvän kognitiivisen tarkastelun sijasta
maailmanrakentaminen nähdään retorisena ja kommunikatiivisena keinona. Se
yhtäältä mahdollistaa spekulatiiviselle fiktiolle tyypillisten ideoiden tai
ajatuskokeiden käsittelyn ja toisaalta osallistaa käyttäjät – lukijat,
pelaajat sekä katsojat – niiden työstämiseen.Väitöskirja osoittaa spekulatiivisen fiktion ja kertomuksentutkimuksen
vuoropuhelun hyödyt. Spekulatiivinen fiktio laajentaa käsitystämme siitä,
mitä fiktiiviset teokset voivat käsitellä ja missä niiden viehätys piilee,
kun taas kertomuksentutkimus auttaa spekulatiivisen fiktion
retoris-kommunikatiivisten erityispiirteiden jäsentelyssä. Lisäksi tutkimus
esittää, että maailmanrakentaminen on yksi nykykulttuurin dominanteista
piirteistä, jonka merkittävyyttä digitaalisen median nousu on vahvistanut.
Spekulatiivisen fiktion pohja tunnetusti on ideoissa, ja tämä tutkimus
todistaa, että niiden työstäminen ja työstämiseen osallistuminen voivat olla
sekä nautinnollisia että vallankumouksellisia prosesseja.                        ******Hanna-Riikka Roine on syntynyt Kirkkonummella ja hän on suorittanut
filosofian lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän
toimii tutkijana Tampereen yliopistossa.Roineen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2197,
Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0194-1, ISSN
1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica
Universitatis Tamperensis; 1696, Tampere University Press 2016. ISBN
978-952-03-0195-8, ISSN 1456-954X.

http://tampub.uta.fi.Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa:
https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa at juvenesprint.fi.Lisätietoja: Hanna-Riikka Roine, Puh. 040-825 4778, hanna.roine at uta.fi

----- Välitetty viesti päättyy -----More information about the Info mailing list